Gemeentehuis Boxtel


  • Gemeentehuis Boxtel
  • Gemeentehuis Boxtel

  • Gemeentehuis Boxtel
  • Gemeentehuis Boxtel

De huidige huisvesting voldoet om een aantal redenen niet. Het gebouw past niet meer bij onze visie op dienstverlening en onze ambitie. In onze dienstverlening staat de burger centraal en hechten wij grote waarde aan het ontmoeten en samenwerken met de burger en burgers onderling. De huidige huisvesting biedt onvoldoende ruimte om dat tot zijn recht te laten komen. Bovendien ondersteunt de structuur van het gebouw (kleine kamers en veel gangen) onze uitgangspunten; ontmoeten, samenwerken, openheid, integraliteit en transparantie niet. De klimatologische en energetische eigenschappen van de het gebouw zijn niet toereikend.
Wij hebben een sterke externe oriëntatie naar onze burgers. Dit betekent aan de ene kant dat wij de vraag van de klant leidend maken. Dit alles binnen een toegankelijk en uitnodigend Klant Contact Centrum (publieksruimte) in houding, gedrag en uitstraling. Het tweede deel van onze uitdaging bestaat uit samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en maatschappelijke partners te werken aan een krachtige gemeenschap.
Dat vraagt van ons een stijl van werken die wordt gekenmerkt door openheid, transparantie, samenwerken en resultaatgerichtheid. We kunnen elkaar makkelijk ontmoeten. Daarbij hoort een flexibele werkomgeving met een diversiteit aan werkplekken, die ons op elk moment en bij elke vraag optimaal ondersteunt bij het goed uitvoeren van onze taak of activiteit.
Om deze ambitie te realiseren, vindt duurzame verbouw van het huidige gemeentehuis aan de Markt in Boxtel plaats binnen de huidige gebouwcontouren. Het plangebied bestaat uit deels twee en deels 3 bouwlagen en een kelder. De 2e verdieping (bouwlaag 3) wordt grotendeels niet verbouwd, zal tijdens de verbouwfasering worden gebruikt voor tijdelijke huisvesting en zal na gereedkomen van het project voor onbepaalde tijd niet meer in gebruik worden genomen. Het gemeentehuis blijft voor de inwoners geopend en na een gefaseerde verbouwing gaan medio 2015 de deuren van het vernieuwde en verbouwde gemeentehuis definitief volledig open.

Terug naar het overzicht
Gemeentehuis Boxtel
Gemeentehuis Boxtel
Markt 1
5281 AT
Boxtel
Nederland
  • Gemeentehuis Boxtel
    Markt 1
    5281 AT Boxtel

Geleverde diensten