Pallas Athene College Ede


  • Pallas Athene College Ede

  • Pallas Athene College Ede

Uitbreiding aan de noordvleugel

Het gebouw is indertijd neergezet voor een capaciteit van 1100 leerlingen. Qua leerlingenaantal zitten ze hier niet zo ver van af, maar het onderwijs is in de afgelopen jaren zo veranderd dat er een aanbouw wordt gerealiseerd om alle Pallas-specifieke activiteiten goed aan kunnen blijven bieden en weer een aantal jaren vooruit kunnen. De vier accentklassen, Het Sport High School programma, de ICT-mavo, het International Business College voor 4 en 5 havo, het vwo-Sprint, al deze activiteiten vragen om voldoende ruimte. Meer ruimte dan er nu is.

Het Pallas Athene College realiseert een gestage groei in de afgelopen jaren. Ook de aanmeldingen voor komend schooljaar verlopen voorspoedig, reden te meer om nu snel aan extra ruimte te gaan werken. De uitbreidingsplannen zijn inmiddels door de gemeente goedgekeurd.

In het nieuwe deel zullen zes nieuwe lokalen worden gerealiseerd. Daarnaast zal er een centrale ruimte zijn voor leerlingen als derde aula. Tevens staat extra kantoorruimte in de nieuwbouw gepland. We hebben het voornemen om de noordvleugel als ‘brugklasvleugel’ te gaan gebruiken. Daardoor bieden we een wat rustiger omgeving voor de nieuwe brugklasleerlingen. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is tenslotte niet niks. Veel brugklasleerlingen moeten wennen aan de nieuwe omgeving, de grotere populatie en het feit dat ze van oudste leerling op hun oude school nu ineens jongste leerling zijn op de nieuwe school. Op deze manier kunnen we de stap naar voortgezet onderwijs nog soepeler laten verlopen

Terug naar het overzicht
Pallas Athene College Ede
Pallas Athene College Ede
Koekeltse Boslaan 21
6715 CW
Ede
Nederland
  • Pallas Athene College Ede
    Koekeltse Boslaan 21
    6715 CW Ede

Geleverde diensten