Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen


  • Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen

  • Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen

Voor de gebruikers is Wijkcentrum Dukenburg van grote waarde. Het is de ontmoetingsplek van de wijk Meijhorst, biedt dagopvang aan ouderen en er worden vele cursussen georganiseerd die voor iedereen toegankelijk zijn. Maar het gebouw is aan vernieuwing toe. Aangezien het wijkcentrum het hart van de wijk is, is het van groot belang te onderzoeken welke delen van het gebouw in gebruik kunnen blijven tijdens de werkzaamheden.

Bouwteam
De gekozen samenwerking, in bouwteam, levert ten opzichte van de traditionele contractvorm grote voordelen op, doordat al tijdens het ontwerp- en voorbereidingsproces kennis met betrekking tot uitvoeringstechnische aspecten wordt ingebracht. Deelnemers aan het bouwteam (opdrachtgever, architect, adviseurs, bouwpartner, installateurs en andere betrokkenen) werken al in de ontwerpfase samen en brengen gezamenlijk hun specifieke deskundigheid in. Hierdoor zijn grote integrale voordelen te behalen op kosten, tijd, kwaliteit en risicobeheersing, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase.

Omgevingsmanagement
Voor bewoners en bezoekers moet een wijk leefbaar en veilig zijn. Maar bouwen brengt nu eenmaal overlast met zich mee, daar kunnen we niet omheen. GiesbersWijchen is gericht op open communicatie en samenwerking en ziet het dan ook als haar taak om deze overlast tot een minimum te beperken. Het welzijn van gebruikers en wijkbewoners zijn uitgangspunt bij de transformatie naar een prettig en gebruiksvriendelijk wijkcentrum, dat als nieuw zal worden ervaren. Ons motto is niet voor niets ‘ontwikkelen en bouwen begint met je inleven’. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan en zijn gecertificeerd volgens Bewuste Bouwers. Met dit keurmerk worden bouwplaatsen beloond die hun rol als goede buur serieus nemen en respectvol omgaan met omgeving, medewerkers én milieu.

Verkorte bouwtijd
Als de bouwperiode korter is, is de impact van overlast minder en wordt ook de periode dat het centrum beperkt beschikbaar is, korter. Wij hebben ervaring met het optimaliseren van de planning door het inzetten van een pull-planningssessie, die wij ook voor dit project gaan organiseren. In zo’n sessie komen alle betrokken partijen bij elkaar om gezamenlijk een planning te maken. Doordat ter plekke overleg kan plaatsvinden om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen komt er een planning tot stand waar geen wachttijden en tijdverspillingen in zitten en waar iedereen achter staat. In de regel leidt dit tot een besparing op de planning van een kwart tot een derde van de totale looptijd.

Bevorderen sociale cohesie
Wij willen van dit project graag een buurtproject maken waarbij de buurtbewoners zich betrokken voelen door hen goed te informeren. Mogelijkheden om hun betrokkenheid te vergroten zijn het plaatsen van informatieborden, het organiseren van leuke activiteiten en het maken van 'raampjes' in tijdelijke afzettingen, zodat passanten kunnen zien wat er gebeurt.

Terug naar het overzicht
Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen
Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen
Meijhorst 7039
6537 EP
Nijmegen
Nederland
  • Wijkcentrum Dukenburg Nijmegen
    Meijhorst 7039
    6537 EP Nijmegen

Geleverde diensten